Družstvo podielnikov Devín

DP Devín je klasické poľnohospodárske družstvo hospodáriace v chotári v blízkosti mesta Záhorská Bystrica. Zaoberá sa rastlinnou okrajovo živočíšnou výrobou a mechanizačnými službami. 
V oblasti rastlinnej výroby sa družstvo špecializuje na pestovanie tržných plodín s využitým pôdoochranných technológií
Silnou časťou je rastlinná výroba. Špecializuje sa na pestovanie najmä pšenice pre potravinársky priemysel. 

Súčasť družstva je aj mechanizačné stredisko, ktoré okrem technologických operácií potrebných pre RV družstva poskytuje aj služby a kooperuje aj s inými poľnohospodárskymi podnikmi. 

Kontakt

Adresa:

Čsl. tankistov 300/A , Bratislava - Záhorská Bystrica 843 53

Telefón:

+421 2 659 56 220

E-mail:

dpdevin@dpdevin.sk
© DP Devin 2024. All Rights Reserved.

© Copyright 2024 DP Devín - All Rights Reserved