Živočíšna výroba 

DP Devín sa okrajovo venuje chovaniu ovečiek.

Zvieratá majú dostatočný výbeh a kľudový režim.

20
ks

Celkový počet

Celkový počet zvierat sa počas roka mení.

© Copyright 2024 DP Devín - All Rights Reserved