Kontakt

Adresa:

Čsl. tankistov 300/A , Bratislava - Záhorská Bystrica 843 53

Telefón:

+421 2 659 56 220
predseda: +421 903 570 660

E-mail:

kontaktný: dpdevin@dpdevin.sk
nájomné zmluvy na pôdu: poda@dpdevin.sk Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Dr, Vložka číslo: 5/B
IČO: 00190802, IČ DPH: SK2020344436

© Copyright 2024 DP Devín - All Rights Reserved