Mechanizačné stredisko

Na základe špecifickej polohy v blízkosti hlavného mesta SR – Bratislavy, kde je problém kvalifikovanej pracovnej sily do poľnohospodárstva, nedisponuje stredisko mechanizácie DP Devín kompletnými linkami pre potreby všetkých operácií v rastlinnej výrobe. Družstvo disponuje 4 ks traktorov, 1 ks teleskopického nakladača, 1 ks kombajnu a 10 kusov závesnej techniky. Vďaka tejto technike sú bezodkladne zabezpečené základné a aj špecifické požiadavky rastlinnej výroby ako predsejbová príprava pôdy, či už plytká alebo hĺbková, chemická ochrana a prihnojovanie, doprava komodít a zber plodín. V prípade potreby je na dvore pripravená čistička a sušička poľnohospodárskych komodít. Prípadne posilnenie prác pre rastlinnú výrobu prebieha v spolupráci s dlhodobými partnermi v oblasti poľnohospodárstva. Mechanizácia DP Devín taktiež poskytuje služby poľnohospodárskym aj nepoľnohospodárskym subjektov v rámci svojho stroj-technologického vybavenia.

4
ks

Počet techniky

Základný strojno-traktorový park je zameraný na využitie JD a JCB strojov.

10
ks

Počet náradia

Náradie družstva je hlavne zamerané na využitie v ekologiskom spôsobe hospodárenia.

100
ha

Poskytnuté služby

Strojno-traktorovú techniku sa družstvo snaží využit aj v poskytovaní služieb.

3
zamestnancov

Počet zamestnancov

Družstvo sa snaží mať stálych zamestnancov, kvôli zložitosti dnešnej techniky.

© Copyright 2024 DP Devín - All Rights Reserved