Rastlinná výroba

DP Devín v rastlinnej výrobe je zamerané najmä na pestovanie: 
- obilovín vo výmere 960 ha. Z obilovín sa pestuje hlavne pšenica, ovos.
- olejnín vo výmere 250 ha. Z olejnín sa pestuje repka.
- krmoviny vo výmere 9 ha 

V minulosti sa družstvo venovalo aj pestovanie maku či slnečnice.


Skladovacie kapacity: 3000 t. zrnín, 250t slamu + seno.


Sušička a čistička sa využíva pri nutných prípadoch počas žatvy, keď je ovos, pšenica vlhká a zelená. Pri 10 % celkovej produkcii počas nutnosti
 

1234
ha

Celková výmera

Celá výmera obhospodarovanej pôdy.

55
parciel

Počet parciel

Priemerná výmera parciel je 22,4ha, čo vyžaduje zvýšenú starostlivosť a náročnosť na organizovanie prác.

1225
ha

Tržné plodiny

Najvýznamnejšou plodinou pestovanou na družstve je pšenica a kukurica.

© Copyright 2024 DP Devín - All Rights Reserved